Exxellence » Onze software » Exxellence Suite 8.0

Exxellence Suite 8.0

De Exxellence Suite kunnen overheidsorganisaties zaakgericht werken. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een optimale inrichting van uw ICT-architectuur. Uw klant staat centraal en u heeft een gedegen en voor iedereen begrijpelijke totaaloplossing in huis. De Exxellence Suite is gebaseerd op open standaarden en diverse overheidsthema’s en richtlijnen die van belang zijn voor het behalen van uw dienstverleningsdoelen. De Exxellence Suite bestaat uit diverse producten die zowel gezamenlijk als los van elkaar geïmplementeerd kunnen worden, en wordt momenteel uitgebreid met diverse ‘Ellen applicaties’ die uw medewerkers nog beter ondersteunen in hun werkzaamheden. Met deze flexibiliteit bepalen we samen welke tools voor uw overheidsinstantie nodig zijn om de beste dienstverlening te bieden.

Versie 8.0

In de zomer van 2019 heeft Exxellence haar nieuwe major, de Exxellence Suite 8.0 uitgebracht. De major versies staan bij Exxellence in het teken van compliancy en security. Wij zorgen er voor dat deze versie aan de laatste eisen voldoet en voorzien is van nieuwe onderliggende platformen. Zodat de basis weer goed is om met de minor versies weer nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Jaarlijks ondervindt de nieuwe major versie een pentest ten behoeve van de DigiD audit, en worden ook audit op de webrichtlijnen (WCAG 2.1) en NEN 2082 uitgevoerd.

Wat kan de Exxellence Suite?

Het gaat natuurlijk te ver om alle functionaliteiten van de Exxellence Suite hier te benoemen. Wel staan wij graag stil bij een aantal belangrijke stappen die afgelopen jaren zijn genomen. Hieronder vindt u een selectie.

Voorbereid op de eisen van de AVG

Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie AVG-compliant zijn. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met diverse gebruikers van de Exxellence Suite is gezocht naar de optimale samenkomst tussen het voldoen aan de wet en het hebben van een werkbaar informatiesysteem. Hiervoor zijn aanpassingen doorgevoerd in de Suite, waarbij als uitgangspunt de modelautorisatie GABA is genomen. De suite ondersteunt nu doelbinding. Dat betekent dat medewerkers alleen nog maar de persoonsgegevens zien die nodig zijn voor de taak. Daarnaast is een belangrijke aanpassing dat er geen persoonsgegevens meer kunnen worden opgezocht als het zaaktype niet-publiek is. Ook is er een audit logger beschikbaar waarin op te vragen is welke persoonsgegevens zijn bevraagd voor een bepaald BSN in een zelf op te geven periode.

Nieuw: e-mailintegratie in het KlantContactSysteem (KCS)

Vanaf versie 7.0 kunnen meerdere inboxen worden getoond. Daarnaast kan de mail direct worden gekoppeld aan een reeds bestaande zaak. De e-mail en bijbehorende bijlagen worden als document opgenomen bij de zaak.

U kunt meteen vanuit het KCS de e-mails raadplegen en eenvoudig koppelen door een zaaknummer op te zoeken. Dat maakt het proces een stuk eenvoudiger én sneller. U kunt hierbij eigen mailboxen inladen maar bijvoorbeeld ook een afdelingsmailbox.

Notificatie n.a.v. gebeurtenis in de zaak

Er is een notificatiemechanisme gebouwd waarbij ingesteld kan worden per zaaktype of en wie er een e-mail moet ontvangen als er iets verandert in de zaak. Denk hierbij aan een statusupdate, het toevoegen van een document of als er een deadline nadert. Hierdoor wordt een inwoner of behandelaar op de hoogte gehouden van gebeurtenissen en weet hij wanneer én hoe er gehandeld moet worden.

Flexibele interactie met de indiener

In versie 7.0 is het mogelijk om tijdens de behandeling van de zaak eenvoudig extra gegevens van de indiener te vragen of een betrokkene uit te nodigen voor een zaak. Voorheen moest dat met een mail- of briefwisseling. Nu kan dit gemakkelijk via het loket of een extra formulier worden gedaan.

Digitaal ondertekenen

Vanaf versie 7.2 is het mogelijk om documenten direct vanuit het KlantContactSysteem (KCS) digitaal te laten ondertekenen door middel van een koppeling met ValidSign. Hierdoor bespaart u eenvoudig veel tijd en papier en is het niet meer nodig om te printen, scannen en uploaden. Een belangrijke tijdswinst die bijdraagt aan steeds meer papierloos werken!

Samenwerking tussen gemeente, en toch herkenbaar voor de burger

Wanneer gemeentes samenwerken behalen ze belangrijke voordelen uit deze samenwerking. Echter is het voor de communicatie voor de burger nog wel belangrijk dat zij contact hebben met hùn gemeente en niet met het samenwerkingsverband. Vanaf 7.2 is het mogelijk om als gemeente in een samenwerking met je eigen identiteit naar buiten te treden wanneer de Berichtenbox wordt gebruikt. Zo behoudt u de voordelen van de samenwerking en blijft u herkenbaar voor de burger.

Schaalbare suite

Voordat 7.0 was ontwikkeld, was het noodzakelijk om alle functionaliteit rond de zaakverwerking op 1 server te plaatsen: de zaakafhandeling, raadplegingen in het gegevens magazijn, de pdf–generator, etc. Vanaf versie 7.0 kunnen de belangrijkste services verdeeld worden over meerdere servers. Dit zorgt voor een sterke verbetering van de performance en de schaalbaarheid van de Suite. Een belangrijke randvoorwaarde voor de ondersteuning van de Common Ground. 

 

Actueel

Kunnen wij u en uw zelfstandigen helpen in deze Coronacrisis?

Kunnen wij u en uw zelfstandigen helpen in deze Coronacrisis?

Iedereen is in de ban van het Coronavirus. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Zo hebben het kabinet, de provincie en gemeenten verschillende maatregelen getroffen om ondernemers die in de...

Update Coronavirus

Update Coronavirus

Wij begrijpen dat de wereldwijde verspreiding van het coronavirus vragen en zorgen bij u oproept. Het gaat ons allen aan. Zoals u van ons gewend bent, doen wij er alles aan om onze service en dienstverlening ook in deze tijd te garanderen. Uit voorzorg voor onze...

Kune Group wordt Exxellence Groep

Kune Group wordt Exxellence Groep

Main Capital heeft een meerderheidsbelang verworven in Exxellence en SMQ, voorheen onderdeel van de Kune Group. Gezamenlijk zullen Exxellence en SMQ de Exxellence Groep vormen. Exxellence is een belangrijke aanbieder van softwareoplossingen waarmee overheden en...

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

De feestdagen staan alweer voor de deur. Tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit! Graag willen we u bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en het in ons gestelde vertrouwen. We kijken enorm uit naar een voortzetting van...

© Exxellence Groep

Powered by Brandeniers

Adres

Bezoekadres hoofdvestiging
Welbergweg 80-84
7556 PE Hengelo (O)

Postadres
Postbus 768
7550 AT Hengelo (O)