Exxellence » Onze software » Exxellence Suite 7

Exxellence Suite 7

De Exxellence Suite is onze standaard softwareoplossing. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een optimale inrichting van uw ICT-architectuur. Uw klant staat centraal en u heeft een gedegen en voor iedereen begrijpelijke totaaloplossing in huis. De Exxellence Suite is gebaseerd op open standaarden en diverse overheidsthema’s en richtlijnen die van belang zijn voor het behalen van uw dienstverleningsdoelen. De Exxellence Suite bestaat uit diverse producten die zowel gezamenlijk als los van elkaar geïmplementeerd kunnen worden. Zo bepalen we samen welke tools voor uw overheidsinstantie nodig zijn om de beste dienstverlening te bieden.

Nieuw: e-mailintegratie in het KlantContactSysteem (KCS)

In versie 7.0 kunnen meerdere inboxen worden getoond. Daarnaast kan de mail direct worden gekoppeld aan een reeds bestaande zaak. De e-mail en bijbehorende bijlagen worden als document opgenomen bij de zaak.

Hierdoor hoeven e-mails en documenten niet eerst lokaal opgeslagen te worden en vervolgens later gekoppeld te worden aan een zaak. U kunt meteen vanuit het KCS de e-mails raadplegen en eenvoudig koppelen door een zaaknummer op te zoeken. Dat maakt het proces een stuk eenvoudiger én sneller. U kunt hierbij eigen mailboxen inladen maar bijvoorbeeld ook een afdelingsmailbox.

Voorbereid op de eisen van de AVG

Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie AVG-compliant zijn. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met diverse gebruikers van de Exxellence Suite is gezocht naar de optimale samenkomst tussen het voldoen aan de wet en het hebben van een werkbaar informatiesysteem. Hiervoor zijn aanpassingen doorgevoerd in de Suite, waarbij als uitgangspunt de modelautorisatie GABA is genomen. De suite ondersteunt nu doelbinding. Dat betekent dat medewerkers alleen nog maar de persoonsgegevens zien die nodig zijn voor de taak. Daarnaast is een belangrijke aanpassing dat er geen persoonsgegevens meer kunnen worden opgezocht als het zaaktype niet-publiek is. Ook is er een audit logger beschikbaar waarin op te vragen is welke persoonsgegevens zijn bevraagd voor een bepaald BSN in een zelf op te geven periode.

Notificatie n.a.v. gebeurtenis in de zaak

Er is een notificatiemechanisme gebouwd waarbij ingesteld kan worden per zaaktype of en wie er een e-mail moet ontvangen als er iets verandert in de zaak. Denk hierbij aan een statusupdate, het toevoegen van een document of als er een deadline nadert. Hierdoor wordt een inwoner of behandelaar op de hoogte gehouden van gebeurtenissen en weet hij wanneer én hoe er gehandeld moet worden.

Flexibele interactie met de indiener

In versie 7.0 is het mogelijk om tijdens de behandeling van de zaak eenvoudig extra gegevens van de indiener te vragen of een betrokkene uit te nodigen voor een zaak. Voorheen moest dat met een mail- of briefwisseling. Nu kan dit gemakkelijk via het loket of een extra formulier worden gedaan.

Schaalbare suite

Tot op heden was het noodzakelijk om alle functionaliteit rond de zaakverwerking op 1 server te plaatsen: de zaakafhandeling, raadplegingen in het gegevens magazijn, de pdf–generator, etc. Vanaf versie 7.0 kunnen de belangrijkste services verdeeld worden over meerdere servers. Dit zorgt voor een sterke verbetering van de de performance en de schaalbaarheid van de Suite.

 

Actueel

Haal meer uit uw zaaksysteem #Wistjedat

Haal meer uit uw zaaksysteem #Wistjedat

Onze consultants praten elke dag met de markt. Zij bezoeken klanten en ondersteunen met adviezen en uitvoerende werkzaamheden. Het komt vaak voor dat een eenvoudige suggestie verbaasde gezichten oplevert, “Oh, kan dat ook? Wat handig, dat wisten we niet”. Een gemiste...

DSO presentatie Exxellence

DSO presentatie Exxellence

Kune Group heeft de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en de impact voor haar klanten de afgelopen jaren nauwlettend gevolgd. Inmiddels hebben we met onze bedrijven Exxellence, SMQ en VeloA een aantal diensten ontwikkeld. Ook de vertaling naar het Exxellence...

Gemeente Asten Live met versie 7.1 en Ellen.

Gemeente Asten Live met versie 7.1 en Ellen.

Inmiddels is gemeente Asten live gegaan met versie 7.1 en Ellen. Gemeente Asten is hiermee de eerste gemeente die gebruik maakt van Ellen. De upgrade van KCS mobiel naar Ellen is voorspoedig verlopen en de eerste reacties vanuit de buitendienst zijn positief.

Adres

Bezoekadres hoofdvestiging
Welbergweg 80-84
7556 PE Hengelo (O)

Postadres
Postbus 768
7550 AT Hengelo (O)