Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bundelt in feite alle wetten met betrekking tot de leefomgeving in één nieuwe, gemoderniseerde wet. Deze zal waarschijnlijk begin 2022 in werking treden. Hieronder vertellen we meer over het DSO en op welke manieren onze software de implementatie en uitvoering van deze wet voor gemeentes kan vereenvoudigen.

De Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet kan worden beschouwd als de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. De DSO schrijft voor dat niet alleen overheidsinstanties maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers deel moeten kunnen nemen aan beleid- en besluitvormingsprocessen op het gebied van de leefomgeving. Door de samenwerking tussen en binnen deze verschillende groepen te stroomlijnen kan een verbeterde kwaliteit van beleid en besluiten worden gerealiseerd.

 

Onder het motto “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit” moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet kwalitatief hoogwaardige, eenduidige informatie toegankelijk gaan maken. Het idee is dat digitale informatie over de leefomgeving straks op één centrale plek te vinden moet zijn, namelijk in het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket moet iedereen in één oogopslag kunnen bekijken welke regels er binnen een bepaald gebied van toepassing zijn en wat er wel en niet is toegestaan volgens de Omgevingswet. We hebben het hier over regels in relatie tot onder andere omgevingsvisies, -plannen en -verordeningen. De data voor het Omgevingsloket dient door overheden te worden aangeleverd. Uiteindelijk zal het DSO het huidige omgevingsrechtstelsel aanzienlijk gaan verbeteren. Het DSO wordt gefaseerd ingevoerd en zal waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking treden. Na de inwerkingtreding zal het Digitaal Stelsel Omgevingswet geleidelijk aan verder worden uitgewerkt.

 

Ontwikkelt u samen met ons de toekomst? We komen graag met u in contact.

  • Samen in Regie op de Omgevingswet
  • Het zaaksysteem als centrale Regisseur
  • Koppeling met het DSO
  • Regiefunctie intern en met uw partners
  • Integraal klantbeeld
  • Centraal DMS NEN 2082 gecertificeerd
  • Borging gemeentelijke architectuur
  • Koppeling met VTH applicaties op basis van marktstandaarden
  • Integratie met Objecten en GEO
  • Standaard Zaaktypes beschikbaar

 

 

Actueel

Exxellence breidt uit in het belastingdomein met 4Value

Exxellence breidt uit in het belastingdomein met 4Value

Hengelo (24-12-2020) - 4Value, specialist op het gebied van software en dienstverlening voor de uitvoering van de Wet WOZ, sluit zich vanaf vandaag aan bij Exxellence. Met de toevoeging van 4Value is Exxellence op koers om de nr. 1 GovTech te worden binnen de...

Thuiswerken met Leroy Kleijn

Thuiswerken met Leroy Kleijn

Sinds begin dit jaar is Corona gespreksonderwerp nummer 1! Hoewel we er in het begin misschien nog wat luchtig over dachten, hebben we inmiddels allen ervaren hoe nietsontziend het virus is. Zonder uitgebreid op het virus in te gaan, wil ik mijn waardering uitspreken...

Uitrol versie 9.0 Exxellence Suite

Uitrol versie 9.0 Exxellence Suite

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de 9.0 versie van onze Suite. Bij deze versie lag de focus voor ons op het updaten en/of optimaliseren van componenten, performance en security. Inmiddels is de DigiD audit voor de 9.0 versie ook al uitgevoerd, en deze...

T&T sluit zich aan bij Exxellence Groep

T&T sluit zich aan bij Exxellence Groep

T&T is vandaag onderdeel geworden van Exxellence Groep. Samen met investeerder Main Capital zocht de Exxellence Groep een ervaren speler met een sterke focus op integratiesoftware en dienstverlening. Met de toevoeging van T&T is Exxellence Groep op koers om...

Exxellence is onderdeel van Exxellence Groep