Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bundelt in feite alle wetten met betrekking tot de leefomgeving in één nieuwe, gemoderniseerde wet. Deze zal waarschijnlijk begin 2022 in werking treden. Hieronder vertellen we meer over het DSO en op welke manieren onze software de implementatie en uitvoering van deze wet voor gemeentes kan vereenvoudigen.

De Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet kan worden beschouwd als de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. De DSO schrijft voor dat niet alleen overheidsinstanties maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers deel moeten kunnen nemen aan beleid- en besluitvormingsprocessen op het gebied van de leefomgeving. Door de samenwerking tussen en binnen deze verschillende groepen te stroomlijnen kan een verbeterde kwaliteit van beleid en besluiten worden gerealiseerd.

 

Onder het motto “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit” moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet kwalitatief hoogwaardige, eenduidige informatie toegankelijk gaan maken. Het idee is dat digitale informatie over de leefomgeving straks op één centrale plek te vinden moet zijn, namelijk in het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket moet iedereen in één oogopslag kunnen bekijken welke regels er binnen een bepaald gebied van toepassing zijn en wat er wel en niet is toegestaan volgens de Omgevingswet. We hebben het hier over regels in relatie tot onder andere omgevingsvisies, -plannen en -verordeningen. De data voor het Omgevingsloket dient door overheden te worden aangeleverd. Uiteindelijk zal het DSO het huidige omgevingsrechtstelsel aanzienlijk gaan verbeteren. Het DSO wordt gefaseerd ingevoerd en zal waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking treden. Na de inwerkingtreding zal het Digitaal Stelsel Omgevingswet geleidelijk aan verder worden uitgewerkt.

 

Ontwikkelt u samen met ons de toekomst? We komen graag met u in contact.

  • Samen in Regie op de Omgevingswet
  • Het zaaksysteem als centrale Regisseur
  • Koppeling met het DSO
  • Regiefunctie intern en met uw partners
  • Integraal klantbeeld
  • Centraal DMS NEN 2082 gecertificeerd
  • Borging gemeentelijke architectuur
  • Koppeling met VTH applicaties op basis van marktstandaarden
  • Integratie met Objecten en GEO
  • Standaard Zaaktypes beschikbaar

 

 

Actueel

Update Coronavirus

Update Coronavirus

Wij begrijpen dat de wereldwijde verspreiding van het coronavirus vragen en zorgen bij u oproept. Het gaat ons allen aan. Zoals u van ons gewend bent, doen wij er alles aan om onze service en dienstverlening ook in deze tijd te garanderen. Uit voorzorg voor onze...

Kune Group wordt Exxellence Groep

Kune Group wordt Exxellence Groep

Main Capital heeft een meerderheidsbelang verworven in Exxellence en SMQ, voorheen onderdeel van de Kune Group. Gezamenlijk zullen Exxellence en SMQ de Exxellence Groep vormen. Exxellence is een belangrijke aanbieder van softwareoplossingen waarmee overheden en...

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

De feestdagen staan alweer voor de deur. Tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit! Graag willen we u bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en het in ons gestelde vertrouwen. We kijken enorm uit naar een voortzetting van...

Exxellence Suite 8.0 met succes laten pentesten door VKA

Exxellence Suite 8.0 met succes laten pentesten door VKA

Exxellence heeft haar Suite 8.0 met succes laten pentesten door VKA. Ook dit jaar kan Exxellence weer haar TPM verklaring uitsturen naar haar klanten voor de Exxellence Suite 6.2 en hoger. Zo zorgen we ervoor dat inwoners veilig DigiD kunnen gebruiken.

© Exxellence Groep

Powered by Brandeniers

Adres

Bezoekadres hoofdvestiging
Welbergweg 80-84
7556 PE Hengelo (O)

Postadres
Postbus 768
7550 AT Hengelo (O)

Exxellence is onderdeel van Exxellence Groep