Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bundelt in feite alle wetten met betrekking tot de leefomgeving in één nieuwe, gemoderniseerde wet. Deze zal waarschijnlijk begin 2022 in werking treden. Hieronder vertellen we meer over het DSO en op welke manieren onze software de implementatie en uitvoering van deze wet voor gemeentes kan vereenvoudigen.

De Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet kan worden beschouwd als de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. De DSO schrijft voor dat niet alleen overheidsinstanties maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers deel moeten kunnen nemen aan beleid- en besluitvormingsprocessen op het gebied van de leefomgeving. Door de samenwerking tussen en binnen deze verschillende groepen te stroomlijnen kan een verbeterde kwaliteit van beleid en besluiten worden gerealiseerd.

 

Onder het motto “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit” moet het Digitaal Stelsel Omgevingswet kwalitatief hoogwaardige, eenduidige informatie toegankelijk gaan maken. Het idee is dat digitale informatie over de leefomgeving straks op één centrale plek te vinden moet zijn, namelijk in het Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket moet iedereen in één oogopslag kunnen bekijken welke regels er binnen een bepaald gebied van toepassing zijn en wat er wel en niet is toegestaan volgens de Omgevingswet. We hebben het hier over regels in relatie tot onder andere omgevingsvisies, -plannen en -verordeningen. De data voor het Omgevingsloket dient door overheden te worden aangeleverd. Uiteindelijk zal het DSO het huidige omgevingsrechtstelsel aanzienlijk gaan verbeteren. Het DSO wordt gefaseerd ingevoerd en zal waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking treden. Na de inwerkingtreding zal het Digitaal Stelsel Omgevingswet geleidelijk aan verder worden uitgewerkt.

 

Ontwikkelt u samen met ons de toekomst? We komen graag met u in contact.

  • Samen in Regie op de Omgevingswet
  • Het zaaksysteem als centrale Regisseur
  • Koppeling met het DSO
  • Regiefunctie intern en met uw partners
  • Integraal klantbeeld
  • Centraal DMS NEN 2082 gecertificeerd
  • Borging gemeentelijke architectuur
  • Koppeling met VTH applicaties op basis van marktstandaarden
  • Integratie met Objecten en GEO
  • Standaard Zaaktypes beschikbaar

 

 

Actueel

Pronexus nieuwe toevoeging aan Exxellence

Pronexus nieuwe toevoeging aan Exxellence

Hengelo, 22 februari 2021. Exxellence zet de volgende stap door dit keer uit te breiden in het onderwijs domein. Pronexus, leverancier van software ter ondersteuning van de uitvoering van gemeentelijke onderwijstaken, sluit zich aan. Met deze vijfde toevoeging timmert...

Exxellence gaat veranderen

Exxellence gaat veranderen

In het voorjaar van 2021 stopt Exxellence, althans onze huidige uitstraling, website en social media. Het Exxellence team en platform blijft bestaan, maar dan onder de vlag van xxllnc. Exxellence in het nieuwe xxllnc Sinds de overname van Main Capital begin 2020...

Exxellence breidt uit in het omgevingsdomein met Tercera

Exxellence breidt uit in het omgevingsdomein met Tercera

Hengelo (18-01-2021) – Tercera, leverancier van web-based software voor overheidsorganisaties om te kunnen voldoen aan de Omgevingswet (DSO), sluit zich vanaf vandaag aan bij Exxellence. Met de toevoeging van Tercera is Exxellence op koers om de nr. 1 GovTech te...

Exxellence is onderdeel van Exxellence Groep