Archiveren met de Exxellence Suite

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

BETER ARCHIVEREN MET DE EXXELLENCE SUITE

Elke zaak die in de Exxellence Suite wordt aangemaakt zal, afhankelijk van het resultaat, na een bepaalde tijd vernietigd moeten worden of voor altijd bewaard moeten blijven. In deze training wordt uitgelegd hoe de vernietiging van zaken is georganiseerd en hoe de zaken daadwerkelijk vernietigd worden. De zaken die bewaard moeten blijven zullen overgedragen en overgebracht worden naar een archiefinstantie. In deze training wordt uitgelegd welke mogelijkheden de Exxellence Suite hiervoor biedt. Deze training is voor diegene die hier meer vanaf willen weten. Deelnemers leren tijdens deze training:

 • Archivering inrichten per zaaktype;
 • welke mogelijkheden er zijn m.b.t. het gebruik van de VNG selectielijst;
 • welke archiefgegevens per zaak worden opgeslagen en hoe deze gewijzigd kunnen worden;
 • vernietigingslijsten opstellen;
 • hoe zaken, met bijbehorende documenten worden vernietigd metadatering toepassen binnen de Suite;
 • de huidige stand van zaken m.b.t. langdurig archiveren met het onderdeel eDepot;
 • de organisatie ondersteunen bij het digitaal archiveren in ZaakSysteem.

DETAILS

 • Trainingsduur: een halve dag;
 • voor functioneel beheerders, zaaktype beheerders, archivarissen, medewerkers documentaire informatievoorziening (DIV), en andere medewerkers rondom het archiveren en bewaren van documenten en zaken;
 • kosten: 495 euro.

OVER ARCHIVEREN MET DE EXXELLENCE SUITE

Voor medewerkers documentaire informatievoorziening (DIV) betekent de invoering van het zaakgericht werken een grote verandering. Medewerkers krijgen niet alleen te maken met nieuwe werkwijzen, maar zij krijgen ook echt een andere rol. Om hen mee te nemen in deze nieuwe werkwijze is de training ‘Archiveren met de Exxellence Suite’ ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel in de training is de adviesrol die medewerkers DIV in de organisaties gaan vervullen: welke vragen kunnen ze verwachten en hoe kunnen ze hiermee omgaan? Daarnaast leren cursisten de verschillende functies van het ZaakSysteem en het registreren en archiveren:

 • De nieuwe RecordManagementApplicatie;
 • metadatering;
 • vernietiging;
 • organiseren.

Meer weten over zaakgericht werken? Lees hier verder.

Op dit moment is deze training niet ingepland. Wilt u deze volgen? Neem dan via de onderstaande knop contact met ons op.