Kunnen wij u en uw zelfstandigen helpen in deze Coronacrisis?

Iedereen is in de ban van het Coronavirus. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Zo hebben het kabinet, de provincie en gemeenten verschillende maatregelen getroffen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.

Zelfstandigen kunnen gebruik maken van de regeling werktijdverkorting, de belastingdienst kan uitstel van betaling verlenen en ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verruimt de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Het raakt velen van ons en leidt tot veel (aan)vragen voor tijdelijke ondersteuning door ondernemers en zzp’ers bij hun gemeenten.

We hebben voor deze situatie in samenspraak met de gemeenten Oss en Utrecht een standaard eFormulier ontwikkeld genaamd “Aanvraag tijdelijke regeling BBZ Besluit Bijstandverlening voor Zelfstandigen” waarbij men via het Exxellence DigitaalLoket ondersteuning kan aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat er veel behoefte aan is, blijkt uit het aantal aanvragen die in korte tijd zijn binnengekomen.

Het formulier in werking kunt u hier bekijken.

U kunt het formulier gratis aanvragen bij onze supportafdeling support@exxellence.nl. Indien nodig kunt u voor additionele consultancy-ondersteuning gebruik maken van een Exxellence strippenkaart of op basis van nacalculatie tegen een (aangepast) kostprijs tarief.