DSO presentatie Exxellence

Exxellence Groep heeft de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en de impact voor haar klanten de afgelopen jaren nauwlettend gevolgd. Inmiddels hebben we met onze bedrijven Exxellence, SMQ en VeloA een aantal diensten ontwikkeld. Ook de vertaling naar het Exxellence ZaakSysteem is gemaakt. Onze klanten vragen naar praktische en concrete oplossingen. Die zijn er in verschillende mogelijkheden.

Praktijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) oplossing ontwikkeld binnen haar eigen infrastructurele oplossing waarin de Exxellence Suite voor de uitvoering een belangrijke rol vervult.

Op vrijdag 16 augustus heeft Leana Vlok (Informatiemanager) namens de gemeente Leidschendam-Voorburg een presentatie gehouden over hun praktijkproef voor de DSO ’aanvraag ontvangen en behandelen’. De functie van het ZaakSysteem in het DSO proces kwam daarbij uitgebreid aan de orde.

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe DSO in werking. Leidschendam-Voorburg is volop bezig rondom de ontwikkelingen van de DSO. In haar presentatie vertelde Leana bevlogen over de stappen die Leidschendam-Voorburg tot nu toe heeft gezet en welke stappen er de komende tijd nog gezet worden.

Na een uitleg over de wijzigingen in de architectuur en infrastructuur kwam in de presentatie aan bod hoe toepasbare regels ervoor kunnen zorgen dat een vergunning veel sneller geproduceerd kan worden. De juridische regels die nu nog veelal in MS-Word en PDF staan, worden vertaald naar digitale regels, (“nulletjes en ééntjes” zoals Liana ze noemt). Op deze manier krijgt de inwoner veel sneller duidelijkheid over de haalbaarheid van zijn of haar vergunning.

Dit sluit goed aan op de pilot ‘’Objectregistratie en Basisadministratie’’ die Leidschendam-Voorburg en Exxellence samen gaan doen. In deze pilot gaat Exxellence kaartlagen koppelen om te kijken hoe de stelsel basisadministratie en het ZaakSysteem objectgericht aan elkaar kunnen verbonden kunnen worden. Op deze wijze wordt het mogelijk om vanuit het stelsel basisadministratie onderliggende objecten te koppelen naar het ZaakSysteem, om ze vanaf daar te koppelen aan onderliggende objecten. Daarmee ontstaat een zeer waardevol totaalbeeld. De besluitvorming DSO vindt immers plaats op het laagste daartoe bevoegd orgaan. In dit geval vaak de gemeente.

Praktijkvoorbeeld

Aan de hand van het ontwikkelaarsportaal DSO vertelde Leana hoe het indienen van een aanvraag geregeld is. Ook hier werd duidelijk hoe toepasbare regels kunnen helpen in het snel duidelijkheid verschaffen over de vergunning. Als er bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een evenement al duidelijk is dat er op die locatie geen plek meer is, hoeft de inwoner niet lang te wachten op een antwoord vanuit het bevoegd gezag.

Rol van Exxellence

In Leidschendam-Voorburg hebben ze de visie dat het ZaakSysteem centraal staat. Daarom hebben zij ook in een vroeg stadium de koppeling met het Exxellence gerealiseerd. Leana nam ons mee over het proces van het versturen van de testaanvraag met bijbehorende documenten naar het ZaakSysteem. Ook ging ze uitgebreid in op de wijze waarop het registreren in een VTH-systeem plaatsvindt. Ze besteedde eveneens aandacht aan de kansen, knelpunten en leerpunten in het proces richting de DSO. Kansen volop, zaakgericht werken staat centraal.