Exxellence » Elabbs

Elabbs: hét lab voor innovatieve ICT-concepten

Op het terrein van de Gasfabriek in Deventer werkt Elabbs samen met studenten, onderwijs instanties en startups aan nieuwe ontwikkelingen om klaar te zijn voor de wereld van morgen.

Hier zitten wij dicht bij alle innovaties en zo zoeken wij verbinding tussen het (semi-) overheidsdomein en technieken zoals Blockchain, Virtual Reality/Augmented Reality en Drones.

We zijn hier echter niet alleen maar met de wereld van overmorgen bezig.

Ons doel is namelijk om al deze ontwikkelingen continu te volgen en ook toe te passen op onze huidige software en dienstverlening. Ook gebruiken we de kennis die we hier opdoen om onze eigen software en dienstverlening te verbeteren en klaar te stomen voor de toekomst.

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal projecten die wij vanuit ons innovatielab uitvoeren.

Voor meer informatie over de Gasfabriek zie www.degasfabriek.com.

ZaakSysteem voor Stichting Leendert Vriel

Vanuit Elabbs werken we ook aan uitbreiding van de mogelijkheden van onze huidige producten. Zo werken we sinds 2018 aan een pilot voor Stichting Leendert Vriel: een stichting die zich inzet voor aanvullende thuiszorg aan mensen in de laatste levensfase. Deze stichting gebruikt ons Exxellence ZaakSysteem voor het registreren van cliënten en het veilig aanleveren van de benodigde informatie aan de vrijwilligers.

Door ons eigen product op een andere manier in te zetten, wordt onze blik breder en blijven wij innoveren. En daar profiteren ook onze overheidsklanten van!

Health-i-care

Elabbs is partner van het Health-i-care project. Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden.

Binnen circa 30 consortia worden hiervoor vraaggerichte innovaties gerealiseerd. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de vier werkvelden medische voorlichting & training/eHealth, diagnostiek & preventie, infectiepreventie – OneHealth, medische(e) technologie.

Elabbs is leider van één van de consortia in het werkveld ‘Medische Voorlichting & Training / eHealth’. Binnen dit consortium werken wij aan procesoptimalisatie en realtime feedback middels sensoren voor gebruik in operatiekamers.

Pilot drones voor VTH-processen en belastingen

Hoe kan Virtual Reality een rol spelen bij vergunningverlening?
En hoe kunnen we met BlockChain de processen versnellen door een reeks kenmerken van de vergunning alvast te controleren aan de hand van het omgevingsplan?

Wat gebeurt er als we drones gaan inzetten om objectkenmerken te controleren voor de Wet WOZ en de ondersteuning van VTH-processen? En als we dat koppelen aan de objectregistratie van de Exxellence Suite?

Stuk voor stuk vragen die wij onszelf stellen en waarvoor een pilot gestart zijn met diverse partners, zoals Space53.

Wilt u met ons meedenken en betrokken zijn bij deze ontwikkelingen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. 

Actueel

Gemeente Hulst live met versie 8.0.

Gemeente Hulst live met versie 8.0.

Nieuwe update! Inmiddels is gemeente Hulst live gegaan met versie 8.0. Gemeente Hulst is de eerste gemeente die versie 8.0 in gebruik heeft genomen. De realisatie is uitgevoerd aan de hand van twee sprints die zeer voorspoedig zijn verlopen. Uiteindelijk kon de...

Haal meer uit uw zaaksysteem #Wistjedat

Haal meer uit uw zaaksysteem #Wistjedat

Onze consultants praten elke dag met de markt. Zij bezoeken klanten en ondersteunen met adviezen en uitvoerende werkzaamheden. Het komt vaak voor dat een eenvoudige suggestie verbaasde gezichten oplevert, “Oh, kan dat ook? Wat handig, dat wisten we niet”. Een gemiste...

DSO presentatie Exxellence

DSO presentatie Exxellence

Kune Group heeft de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en de impact voor haar klanten de afgelopen jaren nauwlettend gevolgd. Inmiddels hebben we met onze bedrijven Exxellence, SMQ en VeloA een aantal diensten ontwikkeld. Ook de vertaling naar het Exxellence...

Adres

Bezoekadres hoofdvestiging
Welbergweg 80-84
7556 PE Hengelo (O)

Postadres
Postbus 768
7550 AT Hengelo (O)